Ангажовање надзора и стручне контроле над вршењем услуге дезинсекције и дератизације, број НН 057-2/23