КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ЛЕСКОВЦУ НА ДАН 10.12.2022. ГОД.

 МЕРНО МЕСТО ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ
 ЈКП Водовод ЛесковацДОБАР КВАЛИТЕТ ВАЗДУХАНа основу измерене концентрације чађиКвалитет ваздуха може да има блажи негативни утицај наздравље људи (особе са срчаним и плућним обољењима, старијеособе и деца).
Медицинска школаДОБАР КВАЛИТЕТ ВАЗДУХАНа основу измерене концентрације чађиКвалитет ваздуха може да има блажи негативни утицај наздравље људи (особе са срчаним и плућним обољењима, старијеособе и деца).
Дечији вртић КолибриОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХАНа основу измерене концентрације чађиКвалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздухапредставља мали и никакав ризик по здравље.

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

10.12.2022.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <5

 <5

 <5

Чађ

µg/m3

50

28,2

28,2

20,4

Азотови оксиди

µg/m3

85

20,6

24

11,2

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)