КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У ЛЕСКОВЦУ НА ДАН 21.03.2023. ГОД.

 МЕРНО МЕСТО ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ
 ЈКП Водовод ЛесковацОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
На основу измерене концентрације чађи
Квалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздухапредставља мали и никакав ризик по здравље.
Медицинска школаОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
На основу измерене концентрације чађи, азотовихоксида
Квалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздухапредставља мали и никакав ризик по здравље.
Дечији вртић КолибриОДЛИЧАН КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА
На основу измерене концентрације чађи, азотових оксида
Квалитет ваздуха је добар и присутно загађење ваздухапредставља мали и никакав ризик по здравље.

Резултати мерења присуства загађујућих материја

Период мерења

Загађујуће материје

Јед.

мере

Гранична

Вредност

(GV)*

Резултати по мерним местима

Датум

Време

усредњавања

ЈКП

Водовод

Лесковац

Медицинска

школа

Вртић

Колибри

21.03.2023.

24:00h

Сумпордиоксид

µg/m3

125

 <5  <5  <5

Чађ

µg/m3

50

21,1 20,8 21

Азотови оксиди

µg/m3

85

28,3 24,9 31,4

* Гранична вредност према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ( Сл.гласник РС 11/10, 75/10 и 63/13)