Набавка експерта за израду анализе постојећег стања и израду модификованог функционално-организационог модела за реализацију пројекта,,Реорганизацијом до ефикасније управе града Лесковца“, НН 095-2/23