Набавка рачунара и рачунарске опреме за реализацију пројекта Унапређење енергетске ефикасности у ОШ „Бора Станковић“ Губеревац у Лесковцу, бр. НН 062-1/23