Набавка софтвера за УЉР и обуку за реализацију пројекта,,Реорганизацијом до ефикасније управе града Лесковца бр. НН 128-1/23