ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву – Пројекат изградња дистрибутивне гасне мреже “Центар“ I фаза – “Yugorosgaz“ ад Београд – 18.04.2023.године