Оглас о спровођењу трећег поновљеног поступка јавног надметања, путем прикупљања писмених понуда, за отуђење покретних ствари из јавне својине – АПОТЕКЕ