ОГЛАС о спровођењу трећег поновљеног поступка за отуђење исправних и хаварисаних возила у јавној својини Града Лесковца путем прикупљања писмених понуда