Снабдевање електричном енергијом

Снабдевање електричном енергијом Града и околине је уредно.