Снабдевање електричном енергијом

Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.