Одељење за инспекцијске послове

Адреса

Трг револуције 45/6 (зграда oсмоспратнице)
16 000 Лесковац

Е-пошта

inspekcija@gradleskovac.org

Телефон

+381 16 212-704
+381 16 241-718
+381 16 213-197

Радно време

Понедељак – Петак
07:00 – 15:00
Одељење за инспекцијске послове обавља послове који се односе на:
  • инспекцијски надзор над изградњом објекта, за које грађевинску дозволу издаје град;
  • вођење поступка за објекте који због угрожене стабилности представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, суседне објекте и безбедност саобраћаја;
  • инспекцијски надзор над применом одредаба закона и градских одлука о обављању градског и приградског превоза путника, као и ванлинијског превоза путника, превоза за сопствене потребе и ауто-такси превоза;
  • инспекцијски надзор комуналног реда и јавне хигијене;
  • надзор над применом одредаба Закона о одржавању стамбених зграда;
  • инспекцијски надзор заштите унапређење животне средине;
  • и друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.