Помоћници градоначелника

Др Александра Миљковић
доктор медицине
помоћник задужен за примарну здравствену заштиту и бригу о породици
aleksandra.miljkovic@gradleskovac.org
016/200-803
Перица Гавриловић
дипломирани економиста
помоћник задужен за економски развој и финансије
perica.gavrilovic@gradleskovac.org
016/200-804
Јелена Стаменковић
дипломирани социолог
помоћник задужен за образовање, културу, спорт и омладину
jelena.stamenkovic@gradleskovac.org
016/200-804
Милан Ђорђевић
дипломирани правник
помоћник задужен за комуналне делатности и урбанизам
milan.djordjevic@gradleskovac.org
016/200-802
Снежана Јовић
дипломирани менаџер
помоћник задужен за пољопривреду, заштиту и унапређење животне средине
snezana@csuleskovac.edu.rs
016/200-804