Обавештење грађанима – изводи и уверења из матичних књига у електронском облику

Обавештавамо грађане, уколико нису упознати, да изводе и уверења из матичних књига могу затражити

у електронском облику, регистровањем на портал е-Управе, пријавом и покретањем одређене услуге.

https://euprava.gov.rs/

У том случају 

По тарифном броју 220 се не плаћа такса за уверења из матичних књига у електонском облику

По тарифном броју 221 се не плаћа такса за изводе из матичних књига у електронском облику