Буџет града

      У П У Т С Т В О ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ можете преузети ОВДЕ

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за 2024. годину

Обрасци за извештавање о учинку програма

О Д Л У К А О БУЏЕТУ ГРАДА  ЛЕСКОВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2023. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2023. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПРОЦЕСУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Одлука о завршном рачуну за 2022.год.

Водич кроз Одлуку о завршном рачуну буџета града Лесковца за 2022.годину

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

О Д Л У К А О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОБРАСЦИ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ ПРОГРАМА

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2022. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ТАБЕЛА ДОДЕЉЕНЕ DE MINIMIS ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ – ПРИЛОГ 1
ТАБЕЛА  УКУПНО ДОДЕЉЕНЕ  DE MINIMIS ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ – ПРИЛОГ 2
ТАБЕЛА ДОДЕЊЕНЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ – ОБРАЗАЦ 1
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2022. ГОДИНЕ
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ
Допис за упутство за припрему нацрта буџета града Лесковца за 2023 . годину
МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ
Захтев за основна средства у 2023. години
Захтев за текуће издатке у 2023. години
Обрасци за припрему програмског буџета-предефинисани
Обрасци за припрему програмског буџета-бланко
Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗА  2021. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА  ЛЕСКОВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Лесковца за 2023. годину
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета града Лесковца за 2022. годину
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2022.ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦАЗА 2022. ГОДИНУ
Допис о послатом упутству за припрему буџета за 2022
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2022. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 1.01.-30.09.2021. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2021. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О БУЏЕТУ ЗА 2021. ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2021. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
(новембар 2020.) 
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2020. ГОДИНЕ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2020. ГОДИНЕ
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О КАПИТАЛНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2019. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
(септембар 2019.) 
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2019. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
(март 2019.) 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019.ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2018. ГОДИНЕ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019.
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
(јун 2018.) 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2018. ГОДИНЕ 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
(децембар 2017.) 
УПУТСТВО ЗА ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ ПРОГРАМА
ТАБЕЛЕ ЗА ИЗВЕШТАВАЊЕ О УЧИНКУ ПРОГРАМА
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2017. ГОДИНЕ 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
(јун 2017.) 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2017. ГОДИНЕ 
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ (ПРЕДЛОГ)
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
(децембар 2016.) 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09.2016. ГОДИНЕ 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016. ГОДИНУ
(септембар 2016.) 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ЗА ПЕРИОД 01.01-30.06.2016. ГОДИНЕ 
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2016.ГОДИНУ
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
(децембар 2015.)
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2015. ГОДИНУ
(септембар 2015.)
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2014. ГОДИНУ 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2015.ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2014.ГОДИНУ
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2013. ГОДИНУ