Снабдевање водом

Водоснабдевање града и околине је уредно.