Комуналне услуге

ТАКСЕ И НАКНАДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2022-ДЕЦЕМБАР

ТАКСЕ И НАКНАДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2022

ТАКСЕ И НАКНАДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2021 

ТАКСЕ И НАКНАДЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА 2020

ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈП И ЈКП 

ЈП Топлана – ценовник

ЈП Пијаца – ценовник

ЈП Дом – ценовник

ЈКП Комуналац – ценовник

ЈКП Водовод РЕШЕЊЕ за формирање цене отпадних вода за домаћинства

ЈКП Водовод ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА

ЈКП Водовид – ценовник

P.W.W. ценовник

СПИСАК ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА СА ЦЕНОМ ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ 2022

ОДЛУКЕ И НАКНАДЕ

Одлука о  утврђивању просечних цена  квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Лесковца

Одлука о обавези подношења пореских пријава

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину

Захтев за одлагање плаћања дуговног пореза