Обавештење Локалне пореске администрације

Градска управа града Лесковца – Одељење за финансије – Одсек локалне пореске администрације обавештава обвезнике плаћања јавних прихода да:

  • III Аконтација пореза на имовину за 2023. годину

Доспева за плаћање 14. августа 2023. године.
Моле се обвезници да своје обавезе благовремено плате, јер се на износ аконтације која није плаћена до наведеног рока плаћа камата у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Поделите