Исплате из буџета за једнократне новчане помоћи и јубиларне награде

Данас је за једнократну помоћ породиљама исплаћено 670 хиљада динара. Помоћ је исплаћена за 48 породиља.

Град Лесковац редовно врши исплату помоћи за породиље и запосленима једнократно исплаћује 10 хиљада динара, а незапосленима 20 хиљада динара, док ће се у наредној години тај износ увећати на 20.000, односно 40.000 хиљада динара.

Такође, данас је из буџета исплаћен износ од 241.099,06 динара на има јубиларних награда у области културе.

Поделите